C C C C A+ A A- X

Съобщение

На осн. чл. 52, ал.2, вр. чл. 38, ал. 2 от ГПК Ви информираме, че Районен съд – Плевен е регистриран потребител в Системата за сигурно електронно връчване към Държавна агенция „Електронно управление“, която отговаря на изискванията за квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 38, ал. 2, т. 2 от ГПК.
Във връзка с това на осн. чл. 38, ал. 2 от ГПК на всички субекти по чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК призовки, съобщения и книжа по съдебни дела по описа на РС Плевен ще бъдат връчвани чрез Системата за сигурно електронно връчване към Държавна агенция „Електронно управление“.

Съдийската колегия на ВСС актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

1 юни 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол № 40/17.11.2020 г.

 

МОЛЯ, ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗВЪРШВАТЕ СПРАВКИ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ :

Дежурен секретар - Справки по дела – стая 100

тел. 064 89 29 62

 

Регистратура – стая 100

тел. 064 89 29 77

факс 064 82 94 67

Архив – стая 210

тел. 064 89 29 70

Гражданско деловодство

I, III, IV, VIII, IX и XI Граждански състави

тел. 064 89 29 95

II, V, VII, X и XIII Граждански състави

тел. 064 89 29 64

Заповедно деловодство

тел. 064 89 29 65

Наказателно деловодство

III, VI, VII, VIII и XIV Наказателни състави

тел./факс 064 89 29 61

I, IX, XI, XII и XIII Наказателни състави

тел./факс 064 89 29 63

Съдебно – изпълнителна служба  

тел. 064 89 29 76

Бюро „Призовки“

тел. 0879 064 668

Бюро „Съдимост“

тел. 064 89 29 69

Съдии по вписванията

тел. 064 82 32 60, 064 97 71 50

Главен счетоводител

тел. 064 83 65 76

Касиер счетоводители

тел. 064 89 29 68

Административен секретар

тел. 064 89 29 75 

факс 064 83 36 08

 

Считано от 02.01.2020г. дежурният секретар Гражданско отделение се помещава в стая № 100 на I етаж от Съдебната палата с телефон за връзка 064 89 29 62.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация