C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Правосъдието се осъществява в името на народа. Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела, освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Състои се от съдии и се ръководи от председател, който осъществява обща организация и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

В Плевенският Районен съд има две отделения - наказателно и гражданско.

Гражданско отделение

В гражданската колегия при Районен съд - Плевен се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят седем съдии. Ръководи се от заместник председател, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване.
Деловодството на гражданската колегия е в състав от девет служителки.
В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.

Наказателно отделение

В наказателната колегия при Плевенски районен съд работят единадесет съдии, а ръководството се осъществява от заместник председател на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Плевен обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Плевен са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.
В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др.
В деловодството на наказателната колегия работят десет служителки, които са с продължителен стаж в съдебната система.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация