C C C C A+ A A- X

Организационна структура

Структура на РС Плевен

 

            В Плевенски районен съд са обособени "Наказателно отделение", "Гражданско отделение", Държавни съдебни изпълнители и Съдии по вписванията по вписванията.
            Председател на РС Плевен е съдия Вера Найденова, а заместник-председател е съдия Ралица Ангелова Маринска-Ангелова.
            Към месец януари 2023 г. щатната численост на работещите в Районен съд - Плевен е общо 98 щатни бройки, от които:

- 25 магистрати;
- 3 държавни съдебни изпълнители;
- 5 съдии по вписвания;
- 65 съдебни служители.

             Администрацията на Районен съд – Плевен се състои от: административен секретар и съдебни служители от общата и специализираната администрация.
             Общата администрация подпомага дейността на ръководството на съда и специализираната администрация, като служителите са организирани в няколко основни звена: „Финансова дейност, снабдяване, стопанисване и управление на съдебното имущество”, „Човешки ресурси“, „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“, „Куриери-хигиенисти“.

             Специализираната администрация включва всички служители от служба:

1. Регистратура за класифицирана информация
2. Регистратура
3. Съдебно деловодство
4. Съдебни секретари
5. Бюро „Съдимост“
6. Архив
7. Служба по връчване на призовки и съдебни книжа

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация