C C C C A+ A A- X

Регистратура

Служба “Регистратура”

Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа, като например искови молби, жалби и други молби. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани. Те трябва да са и правилно адресирани. Ако документът се отнася по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до когото изпращате документа, отделението и състава. Всички документи се подават в три екземпляра – първият остава за съда, вторият се връчва на ответника заедно с призовката, а третият се връща на Вас. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите. В регистратурата можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Когато в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на председателя на съда. Срокът за обработка на документите е тридневен. В рамките на този срок, съдията-докладчик ще насрочи дата на съдебно заседание или, в зависимост от естеството на подадения от Вас документ, съдът ще се произнесе в закрито заседание. Във всички случаи, ще бъдете уведомен от съда за датата на съдебното заседание. Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, моля, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

Регистратура

стая 100

тел. 064 89 29 77, факс 064 82 94 67

reg@rspleven.eu

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация