C C C C A+ A A- X

Заповед № РД - 03 - 51/10.03.2020г. на ИФ Председател на Районен съд Плевен за отсрочване на насрочените в съдебно заседание дела до 31.03.2020г. включително.

Дата на публикуване 11 март 2020 Последна редакция 11 март 2020 Новини Отпечатай

На основание препоръка от Съдийската колегия на пленума на Висшия съдебен съвет към председателите на съдилищата в България да отложат с до един месец редовните съдебни заседания, във връзка със създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция и заповед № РД - 01 - 117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, т. 1.4, с която се нарежда да бъдат преустановени всички масови мероприятия в областите Габрово и Плевен до второ нареждане и Заповед № РД - 79/09.03.2020г. на Председателя на Окръжен съд Плевен и Решение на Общото събрание на съдиите при Районен съд Плевен, проведено на 10.03.2020г. в 14:30 часа Със Заповед на ИФ Административен ръководител на Районен съд Плевен е отменено разглеждането на насрочените в съдебно заседание дела до 31.03.2020г. включително. Неразгледаните в съдебно заседание до 31.03.2020г. съдебни производства следва да бъдат отсрочени за разглеждане в срок до 1 месец, считано от датата на отмененото съдебно заседание. До 31.03.2020г. включително да се разглеждат само производства по чл. 64 и чл. 65 от НПК от определеният за деня дежурен съдия Наказателно отделение.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация